Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει χωρίς ποινή 15μερες πριν την άφιξη. Αν ακυρώσει μια εβδομάδα πριν την άφιξη πληρώνει το 50% της συνολικής αξίας της κράτησης και όλο το ποσό αν ακυρώσει σε λιγότερο της μιας εβδομάδας.